€uroplates

Velkommen til mi samling fotografi av bilskilt! Klikk på kartet nedanfor for å velja land. For land utanfor Europa kan du velja frå lista ved sida av kartet. Når du klikkar på eit land blir det opna ei ny side med miniatyrbilete av skilt frå det landet. Klikk på eit miniatyrbilete for å sjå biletet i full storleik.

Dei som har lyst til å hjelpa meg med nettstaden vert oppfordra til å senda inn eigne bilete. Innsende bilete vil bli lagt til sida for det respektive landet med ei notis om kven som har sendt inn biletet.

Eg håpar du vil lika opphaldet ditt på €uroplates.

 

Klikkbart indekskart over €uroplates’ samling fotografi av bilskilt Island Noreg Noreg Noreg Noreg Noreg Noreg Noreg Noreg Sverige Sverige Finland Åland Danmark Danmark Færøyane Storbritannia og Nord-Irland Storbritannia og Nord-Irland Storbritannia og Nord-Irland Storbritannia og Nord-Irland Øya Man Guernsey Jersey Irland Nederland Belgia Luxembourg Tyskland Frankrike Frankrike Monaco Andorra Spania Spania Spania Spania Portugal Sveits Austerrike Liechtenstein Italia Italia San Marino Vatikanstaten Malta Estland Latvia Litauen Polen Tsjekkia Slovakia Ungarn Slovenia Kroatia Bosnia-Hercegovina Serbia Montenegro Kosovo Nord-Makedonia Albania Romania Bulgaria Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Hellas Kypros Tyrkia Moldova Ukraina Kviterussland Russland Russland Russland Russland Russland Kasakhstan Georgia Armenia Aserbajdsjan Aserbajdsjan
raud Den europeiske union (EU) med Euro (€)
blå Den europeiske union (EU) utan Euro (€)
grønn Offisielle EU-kandidatland
oransje Potensielle EU-kandidatland
gul Andre europeiske og transkontinentale land
skygge Schengen-land

 

€uroplates: Ei samling fotografi av europeiske bilskilt

 

Du er besøkjande nummer:

Les eller skriv i gjesteboka mi

Sist oppdatert: 10. januar 2023